Heldere structuur:
vragen stellen en antwoorden vinden

Al vanaf het eerste jaar maken leerlingen in Memoria kennis met goed geformuleerde, probleemstellende vragen.

De weg naar antwoorden is boeiend en concreet. Heldere vragen en opdrachten bij gevarieerd bronnenmateriaal leiden naar inzichten in verbanden en kernachtige besluiten. Die worden samengebracht in een vlot leesbare lestekst.

Alles wat goed is blijft behouden

Variatie troef

‘Wat gebeurt er daar allemaal?’ ‘Het maakt me nieuwsgierig!’ ‘Ik kan er mij iets bij voorstellen.’ Dit zijn maar enkele reacties van leerlingen bij deze pagina. Het verhaal beluisteren (een audiofragment), de tekening analyseren, begrippen koppelen aan wat je ziet en zo inzichten verwerven.
Memoria 1 (editie 2019) brengt variatie door een brede waaier van documenten en werkvormen en een doordachte didactische aanpak. Veel aandacht gaat uit naar het verhalende aspect van geschiedenis.

Relaas

Dit apart boekje bij het leerwerkboek biedt de mogelijkheid om leerlingen zelfstandig aan de slag te laten gaan. Het bevat uitgebreidere lesteksten doorspekt met pittige details en is rijkelijk geïllustreerd. Het biedt een totaalplaatje van wat aan bod kwam in de les. Tips en tricks vind je in de handleiding.