Historische vorming

Wat is het verschil tussen verleden en geschiedenis? In welke context kwam een bron tot stand? Wat was de oorzaak van iets en wat het gevolg? Het zijn vragen waar leerlingen in de lessen geschiedenis leren bij stilstaan. Leren nadenken over geschiedenis en leren omgaan met bronnen staan centraal in de nieuwe eindtermen en de nieuwe leerplannen.

Conform nieuwe eindtermen en eerplannen

In Memoria 1 (editie 2019) komen de essentiële onderdelen van historische vorming al aan bod in het eerste hoofdstuk. Uiteraard zitten ze ook verweven in de rest van het boek. Soms worden ze uitgelicht in de rubriek Werken aan geschiedenis. Zo bekijken we de beeldvorming over de neanderthaler. We staan ook stil bij wat archeologische resten ons kunnen vertellen en wat niet.

Leren leren

Uiteraard moet er ook geoefend en gestudeerd worden. Met de vele tools die Memoria aanreikt, wordt dit een stuk eenvoudiger. Er zijn heldere lesteksten die stapsgewijs worden aangebracht en uitmonden in een syntheseschema. Dit syntheseschema geeft de inhoud per hoofdstuk weer en is te vinden in Wat onderzochten we?

De schema’s helpen leerlingen bij het synthetiseren en kunnen bovendien ook stapsgewijs online opgebouwd worden.

In Wat moet je kennen en kunnen? vinden de leerlingen oefeningen waarmee ze aan de slag kunnen om zich voor te bereiden op een toets of examen. De verbetersleutel staat op Pelckmans Portaal. De formulering van de doelen zijn terug te vinden in het portfolio.

Op maat van jouw leerlingen