DE AUTEURS
Geert Berings
Joke Brackeva
Kristoff Luyckx
Rik Van Braband


Jan Van Schaftingen
Wouter Bardyn

Het belang van het vak geschiedenis wordt onderschat. Het is pas door ‘gisteren’ te kennen dat leerlingen ‘vandaag’ kunnen begrijpen. Jongeren worden aangespoord om kritisch na te denken, om een eigen wereldbeeld te vormen en om burgerzin te ontwikkelen. Leerkrachten en leerlingen staan dus voor een hele uitdaging!

Memoria 1 krijgt een update die beantwoordt aan alle nieuwe eindtermen en leerplannen 2019. Inzicht verwerven en redeneren met en over bronnen staan centraal. Historische vorming krijgt een prominente plaats. De glasheldere structuur, de wetenschappelijke degelijkheid, de doordachte didactische aanpak en het sterke bronnenmateriaal blijven de troeven van Memoria.

Memoria 1 editie 2019:
we blijven geschiedenis schrijven

De geschiedenis leert ons heel wat