Memoria
Geschiedenis • eerste graad • A-stroom

Conform nieuwe eindtermen en leerplannen
Goede mix van verhaal en historische vorming
Keuze tussen leerwerkboek en handboek-werkboek